Description

Description of FileLogger Třída loguje tak, že zapisuje do souboru. Pro každý soubor vytváří jednu istanci objektu Projektor_Model_Auto_Autocode_Logger, je to singleton pro jeden logovací soubor.

Type hierarchy

ortnit/logger dev-master
redweb-tn/codeigniter4 dev-master 4.0
resque/yii2-resque dev-master
rkr/amazon-pay-sdk-php 2.x-dev
sammet/gestion-colecciones dev-master
ortnit/logger dev-master
redweb-tn/codeigniter4 dev-master 4.0
resque/yii2-resque dev-master
rkr/amazon-pay-sdk-php 2.x-dev

Class usage:

This class is used in:
Class Package
loggingExceptionHandler
pes/pes dev-master
loggingErrorHandler
pes/pes dev-master