Description

Dziennik operacji na encjach.

Dziennik jest wykorzystywany przez listenery ORM. Nie sprawdzamy więc typu obiektu; obiekt jest encją i ma metodę 'getId'.

Type hierarchy

redweb-tn/codeigniter4 dev-master 4.0
resque/yii2-resque dev-master
rkr/amazon-pay-sdk-php 2.x-dev
struggle-for-php/sfp-psalm-psr-log-plugin dev-master 0.2.0
zire/psr-log dev-master 1.1.4
ortnit/logger dev-master
resque/yii2-resque dev-master
360i/sonno 0.2.1
kaidenchen/yii2-resque-enhance dev-master 1.0 v0.2

Class usage:

This class is not referred by any other class/interface/traits in packagist packages.